Din hjärna behöver 8 timmars sömn

Psykiskt mående och sömn samverkar på ett mycket tydligt sätt. Börjar sömnen krångla, kommer de psykiska biverkningarna som ett brev på posten. Bland de vanligaste symtomen finns bland annat lättirritabilitet, ilska, tillbakadragenhet, oro, ångest, grubblerier, störd matlust som leder till viktuppgång eller viktnedgång, mindre ork, svårigheter med tidsuppfattning, stress, sämre koncentration. För att sömnen och…

Tips för bättre psykisk hälsa

Den senaste tidens tekniska utveckling har varit fantastisk och underlättat inom många områden. Trots det upplever många att de är stressade och mår dåligt psykiskt. Att tillbringa sin tid vid datorn hela dagarna har sina för och -nackdelar. För dem som är aktiva på nätet kan negativa kommentarer och dåliga relationer online skapa stora problem.…