Tips för bättre psykisk hälsa

Den senaste tidens tekniska utveckling har varit fantastisk och underlättat inom många områden. Trots det upplever många att de är stressade och mår dåligt psykiskt. Att tillbringa sin tid vid datorn hela dagarna har sina för och -nackdelar. För dem som är aktiva på nätet kan negativa kommentarer och dåliga relationer online skapa stora problem. Känslor av att vara utsatt och baktalad, utom kontroll över sin situation och att inte ha någon förmåga att skydda sig själv eller få upprättelse gör att de som blir mobbade på nätet mår mycket dåligt. Mobbning på nätet kan leda till psykisk ohälsa och det är naturligtvis ett stort problem för dem som känner sig utsatta. Förhoppningsvis kommer det att skapas större trygghet för alla på nätet i framtiden så att ingen ska behöva lida av de här negativa effekterna.

Hur klarar man stressen?

Under de senaste åren verkar det som den psykiska ohälsan har ökat och det är främst unga och medelålders människor som drabbats. Kanske har den ökade flexibiliteten på arbetsmarknaden påverkat, många har inte längre trygga arbetsförhållanden utan hoppar från uppdrag till uppdrag på ett sätt som inte var så vanligt för 10- 15 år sedan. En stressig arbetsmiljö kan också leda till problem. Höga krav, för små resurser i form av tid och personal gör att många går på knäna, både fysiskt och mentalt på arbetsplatserna. En känsla av att aldrig räcka till och att sakna kontroll över sin dagliga situation kan utlösa psykisk ohälsa. För att klara av den arbetsrelaterade stressen kan man till exempel träna upp sitt lugn genom mindfulness, yoga eller meditation.

Ta tid för återhämtning

Andra faktorer som ger positiv effekt på jobbstressen är att våga ta sig tid för återhämtning och vila. Att faktiskt avsluta arbetsdagen när den är slut istället för att ta med sig jobb hem och istället umgås med sin familj, samtala om dagen och äta en en god middag i hemmets lugna vrå. Vi är fortfarande stenålderskonstruktioner som behöver flocken för att må bra psykiskt. Det är mycket värdefullt för hälsan att låta kroppen och hjärnan vila. Om man har ett stillasittande arbete kommer man att vara slutkörd i huvudet efter dagens slut, men kroppen kommer att vara otillfredsställd. Detta skapar obalans. För att må bättre både fysiskt och psykiskt är det bra att motionera, gärna utomhus. När vi rör på oss kopplar hjärnan av och känner igen sig, vi är ju trots allt djur och inte maskiner. Motionen gör att hela kroppen känner sig nöjd vid dagens slut.

Man på promenad i skogen

Det som är bra för kroppen är också bra för hjärnan. Så om vi lyckas ta hand om vår fysiska kropp kommer psyket att bli mer balanserat och välmående. Rörelse är nödvändigt och andra faktorer som spelar stor roll är vilken mat vi äter och vår förmåga att koppla av och sova. Maten är kroppens bränsle och genom att äta en balanserad kost kommer vi att undvika blodsockerfall, matkoma och andra otrevliga saker som kan störa sinnet. En annan sak man kan göra är att begränsa sitt intag av koffeinhaltiga drycker eftersom det kan skapa en känsla av stress i kroppen. Sömn är väldigt viktigt för hälsan och att skapa en lugn miljö utan datorer och mobiltelefoner i sovrummet kan var ett sätt att lättare komma till ro. Att låta sovrummet vara svalt och skaffa heltäckande gardiner är ett annat tips för att lättare kunna somna.

Att skapa fysisk och psykisk hälsa

Det är mycket svårt att göra något åt de förändringar som sker i samhället. Att arbetsmarknaden ser ut som den gör, stress och press i vardagen är inget den enskilda personen kan göra något åt. Det man kan göra för sin egen hälsa är att söka information om de faktorer som kan spela in. Om kroppen mår bra fysiskt är det mycket lättare att må bra psykiskt. När man stärker sin kropp och ger den all den näring, vila och återhämtning den behöver blir man mindre känslig för stress och yttre påfrestningar. På det sättet skyddar man sig själv. Om man ändå mår dåligt är det allra bäst om man söker professionell hjälp. Som tur är finns det många duktiga läkare och terapeuter som kan hjälpa till om man mår dåligt på ett sätt som man själv inte kan komma tillrätta med.