Utbrändhet: tecken på att du håller på att gå in i väggen

Som vi är väl medvetna om vid det här laget så är utbrändhet, eller utmattningssyndrom, något som blir allt vanligare i vårt samhälle. Tyvärr är det också ett tillstånd som tar lång tid att ta sig ur när man väl har hamnat i det. Därför är det viktigt att känna till de tecken i kroppen som signalerar om att något är fel och att vi håller på att bli utmattade. I den här artikeln kommer vi att presentera de vanligaste varningssignalerna på utmattningssyndrom så att du kan ändra dina skadliga vanor i tid. Det mest effektiva sättet att råda bot på utbrändhet är att arbeta förebyggande med friskvård och att tidigt fånga upp personer i riskgrupper. Det finns dem som föreslår en skattereduktion för friskvård vilket skulle kunna vara ett viktigt steg på vägen mot att bygga en bättre folkhälsa i Sverige.

Sömnproblem tecken på utbrändhet

Ett av de vanligaste symptomen på att du håller på att gå in i väggen är att du känner dig energilös, trött och utmattad. Känslan försvinner inte trots att du vilar eller sover. Utmattningssyndrom kan också påverka sömnen genom att du har svårt att somna på kvällarna eller vaknar under nätterna, ofta med mardrömmar. Det kan hända att du känner dig lite piggare efter en veckas semester men du kommer inte till den nivån där du känner dig helt utvilad. Att alltid känna sig trött kan få stora konsekvenser i vardagslivet då lusten att arbeta går ner och även lusten att hitta på aktiviteter med vänner och familj. Detta får också konsekvenser för ditt psykiska mående som är beroende av en regelbunden sömn.

Psykiska och fysiska tecken på utbrändhet

De psykiska tecknen på utbrändhet kan delas upp i känslomässiga och tankemässiga. De känslomässiga symptomen kan vara att du är lättirriterad eller känner dig orolig eller nedstämd och får ångest. Du kan också känna dig extra känslig för stress och ofta känna skuld- och skamkänslor. En känsla av misslyckande kan komma att få en framträdande roll i ditt känsloliv. En person som håller på att gå in i väggen kan även lida av en depression men detta gäller inte alla med utmattningssyndrom. De tankemässiga symptomen visar sig genom att du ofta glömmer bort saker och finner det svårt att koncentrera dig. Det här gör i sin tur att det kan vara svårt att planera och utföra vardagliga sysslor i hemmet eller på jobbet.

Kvinna i framåtlutad ställning

Utmattningssyndrom visar sig även i fysisk form i kroppen. Det kan till exempel ge besvär så som hjärtklappning, yrsel och värk i kroppen. Hjärtklappning känns igen på att hjärtat slår extraslag eller att hjärtat rusar under en kort stund, det är oftast ofarligt men kan kännas mycket obehagligt för den som är med om det. Ett annat besvär som kan uppstå om du håller på att gå in i väggen är att du plötsligt känner dig väldigt känslig för ljud på ett sätt du inte varit tidigare. Ljudnivåer som motsvarar en normal samtalston kan börja uppfattas som obehagliga och outhärdligt starka. Det kan även uppstå olika slags problem med magen och tarmarna i samband med utmattningssyndrom. Stress är faktiskt den vanligaste orsaken bakom magbesvär idag.

Upptäck varningssignalerna innan det är för sent

Det finns många varningssignaler i kroppen som försöker berätta för dig när du lever på ett sätt som är ohållbart. Svårigheten ligger i att verkligen lyssna på dem och göra de nödvändiga förändringarna i ditt liv för att du ska må bra. Det är vanligt att vi trivialiserar tecken som visar på utmattningssyndrom eller tänker att vi ska ta tag i det nästa vecka eller nästa månad. Vi gör detta trots att vi vet hur lång tid det tar att ta sig tillbaka efter att ha gått in i väggen. Att börja lyssna på sin kropp och att ta hand om den innan vi nått botten är det allra effektivaste och hållbara sättet att tackla det växande problemet med utmattningssyndrom.