En farmaceut är en person som antingen är utbildad apotekare eller receptarie. Det som skiljer de här två yrkesgrupperna åt är längden på utbildningen. För att bli apotekare måste du studera fem år på universitetet medan receptarieprogrammet är treårigt. Båda programmen innehåller kurser i fysiologi, biologi och kemi men apotekarutbildningen ger möjlighet till två års fördjupning. Var jobbar då en farmaceut? Jo, en farmaceut kan arbeta i flera olika branscher. Både apotekare och receptarier kan jobba på apotek men har då olika arbetsuppgifter. Receptarier som arbetar inom läkemedelsindustrin sysslar oftast med kontroll av läkemedel medan apotekare arbetar med forskning och försäljning. Farmaceuters kunskap är oerhört viktig då de finns med längst hela läkemedlets väg från forskningslabbet och utveckling av nya läkemedelssubstanser till försäljning och rådgivning till patienter.

Öppna dörrar med en farmaceutlegitimation

En legitimation som farmaceut ger många valmöjligheter i arbetslivet. Den behövs till exempel om man vill arbeta direkt med patienter eller med vissa arbetsuppgifter på ett apotek. Legitimationen kan sökas hos Socialstyrelsen i likhet med legitimationer för sjuksköterskor och läkare. Både apotekare- och receptarieprogrammet ger tillstånd att söka legitimationen med det krävs att man praktiserat på ett apotek en period. Syftet med att det finns en farmaceutlegitimation är att värna om patientsäkerheten då den fungerar som en garanti att den som arbetar som farmaceut har den kompetens som krävs för yrket. En legitimation kan därför även återkallas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd om innehavaren skulle visa på särskild olämplighet i yrkesrollen. Både apotekare- och receptarieutbildning som krävs för att kunna söka en farmaceutlegitimation finns vid flera av de stora svenska universiteten.

Utbilda dig till apotekare eller receptarie

Att utbilda sig till apotekare ger dig många möjligheter när du ska ut i arbetslivet vare sig du vill jobba i Sverige eller internationellt. Det är också en forskarförberedande utbildning som ger dig möjlighet att vara med och ta fram framtidens nya läkemedel. Det finns också goda karriärmöjligheter då apotekare är attraktiva som projektledare eller chefer inom läkemedelsvärlden. I Sverige är landstingen viktiga arbetsgivare för apotekare, där kan du till exempel jobba som klinikapotekare eller med läkemedelsförsörjning. I den femåriga utbildningen ingår sex månaders praktik vilket gör att du får möjlighet att tillskansa dig erfarenhet och knyta kontakter innan du ens gått färdigt på universitetet. Programmet omfattar 300 högskolepoäng och går att läsa vid universiteten i Uppsala, Umeå och Göteborg.

Forskare i laboratorium

Är du mer intresserad av att arbeta med information och rådgivning av läkemedel passar receptarieprogrammet dig bra. Receptarier arbetar ofta på apotek i olika befattningar. Det är inte ovanligt att apotekschefer är utbildade receptarier. Förutom apoteksjobb finns det stora möjlighet att få jobb på myndigheter eller inom läkemedelsindustrin. En trevlig bonus är att du som receptarie med svensk utbildning även kan arbeta i Norge och Finland. Utbildningen är treårig på 180 högskolepoäng och i den ingår även tio veckors praktik på apotek. Utbildningen ges vid Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet och Linnéuniversitetet, vill du hellre läsa på distans så ges hela programmet som distanskurs från Umeå Universitet och Linnéuniversitet. Skulle du efter utbildningens slut vilja läsa vidare till apotekare så erbjuder Umeå Universitet ett tvåårigt masterprogram efter avslutad receptarieutbildning.

Farmaceut – ett framtidsyrke

Att utbilda sig till farmaceut innebär att man öppnar upp chansen att i framtiden få ett både spännande och inte minst viktigt arbete. I en värld där vi är beroende av läkemedel är kunskapen oss dessa oerhörd viktig och att den håller en hög nivå genom hela processen – från forskningslaboratoriet ned till patienten. Var du än bestämmer dig för att jobba i den här kedjan så kommer just din insats som farmaceut betyda något för dina medmänniskor. Du behöver inte hålla dig inom Sveriges gränser för att verka som apotekare eller receptarie utan det finns gott om möjligheter till en internationell karriär om du så önskar. En farmaceutlegitimation öppnar därmed dörrar för dig som söker en varierande och utmanade karriär.